Dit privacybeleid schetst de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle transacties die op de iptvpakket.com worden uitgevoerd. Door bestellingen via deze website te plaatsen, aanvaarden klanten ondubbelzinnig en onherroepelijk deze voorwaarden.

**Artikel 1: Doel**

Dit privacybeleid vertegenwoordigt een contractuele overeenkomst waarin de rechten en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd van de partijen die betrokken zijn bij de online verkoop van producten via ons platform.

**Artikel 2: Prijzen**

Iptvpakket.com behoudt zich het recht voor om de prijzen indien nodig te wijzigen, maar elke bestelling wordt gefactureerd tegen het geldende tarief bij de orderbevestiging, afhankelijk van de beschikbaarheid van het product.

**Artikel 3: Bestellingen**

U kunt op de volgende manieren bestellingen plaatsen:

– Via onze website iptvpakket.com

**Artikel 4: Orderbevestiging**

Elke bestelling op de website iptvpakket.com impliceert een erkenning en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. De bevestiging van elke bestelling bevestigt uw volledige aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, zonder enige uitzonderingen of voorbehoud. Alle gegevens die tijdens de bestelling worden verstrekt en bevestigd, worden beschouwd als bewijs van de transactie. Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u deze voorwaarden volledig begrijpt en accepteert.

Een samenvatting van uw bestelgegevens en deze Algemene Voorwaarden is op verzoek beschikbaar in PDF-formaat, verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres.

**Artikel 5: Betaling**

Om uw bestelling te betalen, kunt u op de betalingspagina kiezen uit de door iptvpakket.com aangeboden betalingsmethoden. In dit geval wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven op het moment dat de verzending wordt bevestigd. Veilige betalingen worden mogelijk gemaakt via Crypto, creditcard of bankoverschrijving.

De klant garandeert Iptvpakket.com dat hij tijdens het ordervalidatieproces over de nodige autorisaties beschikt voor de door hem gekozen betaalmethode. Bij betaling met creditcard zijn de bepalingen inzake frauduleus gebruik van betaalmiddelen van toepassing, zoals vastgelegd in overeenkomsten tussen de klant, de kaartuitgever en de bank van Iptvpakket.com. De bevestiging van uw bestelling houdt de verbintenis in om de opgegeven prijs te betalen.

**Artikel 6: Beschikbaarheid van producten**

Onze producten zijn beschikbaar zolang ze zichtbaar zijn op de Iptvpakket.com-website en binnen de beperkingen van de beschikbare voorraad. Als een product niet beschikbaar is, wordt u na het plaatsen van een bestelling per e-mail op de hoogte gesteld. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er worden geen bankkosten in rekening gebracht.

**Artikel 7: Levering**

De producten worden geleverd op het e-mailadres of de livechat die is opgegeven tijdens het bestelproces, binnen het tijdsbestek dat is aangegeven op de bestelbevestigingspagina. In het geval van vertragingen bij de levering wordt u per e-mail op de hoogte gebracht, met details over de impact op de opgegeven levertijd.

**Artikel 8: Garantie**

Al onze producten zijn onderworpen aan wettelijke conformiteitsgaranties en bescherming tegen verborgen gebreken. In geval van non-conformiteit van het product kan restitutie plaatsvinden. Eventuele klachten of terugbetalingsverzoeken moeten binnen 48 uur na levering via e-mail worden ingediend.

**Artikel 9: Gegevensarchivering**

Iptvpakket.com archiveert bestellingen en facturen op een veilig en duurzaam medium en zorgt ervoor dat ze voldoen aan de normen van het Burgerlijk Wetboek voor nauwkeurige administratie.

**Artikel 10: Overmacht**

Iptvpakket.com is slechts gehouden haar verplichtingen na te komen, tenzij een geval van overmacht haar daartoe verhindert.